Clients i Projectes

Els nostres clients son la millor garantia de qualitat i professionalitat
 • Adalmo

  • Espais publicitaris en dondelotiro.com (2013, 2014 i 2015)

 • Ajuntament d'Alcúdia

  • Agenda Local 21 d’Alcúdia (2011, 2012, 2013 i 2015)
  • Taller “Imagina Alcúdia” del Dia mundial del medi ambient (2012)
  • Pla de participació de l’Agenda Local 21 (2009 i 2011)
  • Diagnòstic Socioambiental del municipi d’Alcúdia (2010)

 • Ajuntament de Binissalem

  • Implementació de sistema de pagament per generació de residus (2010)

 • Ajuntament de Santa Eugènia

  • Agenda Local 21 de Santa Eugènia (2008, 2009, 2010 i 2011)
  • Difusió de l’Agenda Local 21 a la Diada Ambiental (2011)
  • Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 (2008)
  • Pla de Mobilitat Urbana Sostenible – PMUS (2008 i 2009)
  • Jornada informativa sobre la recollida porta a porta (2008)
  • Activitat Setmana Europea de la Mobilitat: La bicicleta et dóna ales (2008)

 • Ajuntament de Son Servera

  • Sistema de Gestió i certificació d’Accessibilitat Universal UNE 170001 de la Platja de Cala Bona (2013 i 2014)
  • Auditoria interna del Sistema de Gestió d’Accessibilitat Universal de la Platja de Cala Bona (2015)
  • Formació en Accessibilitat Universal (2015)

 • Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de Balears

  • Docència Curs de monitor ambiental: Recursos en educació ambiental (2010)
  • Projecte audiovisual “Fogons Solars Capítol pilot: arròs sec” (2010)
  • Ponència “Gestió de la qualitat atmosfèrica en destinacions turístics “(2007)
  • Producció, muntatge i streaming del Dia del medi ambient (2007)

 • Associació Joves Empresaris de Balears

  • Flyer per e-màrqueting de la campanya Gimcana (2007)

 • Associació de varietats locals

  • Cartell “Totes són tomàtigues de ramellet” (2010)
  • Materials gràfics diversos per l’Associació (2009)

 • Biomasa Balear Distribución

  • Patent per a briquetes combustibles de pols de closca d’ametlla (2015)

 • Bodegues Ribas

  • Auditoria ambiental (2012 i 2013)
  • Adaptació al Wineries for climate protection (2012)

 • Chapistería J. Roig

  • Informe Preliminar de Situació de contaminació de sòls (2012)

 • Consell de Formentera

  • Avaluació d’impacte ambiental i estudi normatiu dels fondejos del Parc Natural de ses Salines (2009)

 • Consell de Mallorca (Dep. de Cooperació Local)

  • Informe per a la Instrucció de contractació i compra pública responsable del Consell (2010)
  • Manual guia per a la incorporació de criteris ambientals en la contractació pública local (2010)
  • Taller i dinàmica de propostes per al Pla Estratègic d’Agenda 21 del Consell (2009)

 • Consorci Eurolocal-Mallorca

  • Formació European Training Course in Local Agenda 21: Participació Pública (2013)

 • Cota

  • Actualització catastral en el municipi de Calvià (2015)

 • Cruz Roja de las Illes Balears

  • Auditoria energètica de l’edifici de Creu Roja (2011)
  • Elaboració del Vídeo Documental “Memòria de l’aigua a Menorca” (2010)
  • Joc educatiu de medi ambient (2008)
  • Assessoria jurídica ambiental del sistema de gestió ambiental ISO 14001 (2008)

 • Espais de Natura Balear (Govern Balear)

  • Assessorament en participació de la 1a fase dels instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Balears (2013)
  • Convocatòria de les segones sessions de participació de la 1a fase dels instruments de gestió de Xarxa Natura 2000 ( 2014)

 • Fires i Congressos de les Illes Balears

  • Exposició Varietats locals de cereals a Mallorca (2010)

 • FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears)

  • Control de camp i actualització de base de dades de subvencions de la PAC – Política Agrària Comuna (2012 i 2014)

 • Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca

  • Auditoria ambiental i estudi d’ambientalització de la Fundació (2009)

 • Fundación NMAC. Montenmedio Arte Contemporáneo

  • Vídeo corporatiu de la Fundació (2007)

 • GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)

  • Accions participatives de dinamització de seccions locals i xarxa territorial (2011 i 2012)

 • Govern Balear (DG d'Agricultura)

  • Actualització del ROPCIV: Registre oficial de productors, comerciants i importadors de vegetals i productes vegetals (2011)

 • Govern Balear (DG de Qualitat Ambiental)

  • Cas pilot per rellançar processos d’Agenda Local 21 en municipis petits (2009 i 2010)
  • Estat del Medi ambient de les Balears: Informe de conjuntura 2010-2011 (2012)

 • Govern Balear (DG de Recursos Hídrics)

  • Web de referència del PHIB i la DMA (2011 i 2012)
  • Manual de Xerojardineria per a les Illes Balears (2010)
  • Manual de Comunicació per a la gestió sostenible de l’aigua (2010) < / li>
  • Estratègia de comunicació per a la gestió de l’aigua (2009 i 2010)
  • Pla de Participació Pública de la Directiva Marc d’Aigües a Balears (2008 i 2009)

 • GRAM Illes Balears

  • Memòria Ambiental del Pla Parcial del Pol. ind. Ses Païsses de Sant Antoni de Portmany (2008)
  • Memòria Ambiental del Pla Parcial de Porreres Sector I (2008)

 • Helmholtz-Zentrum Geesthacht

  • Qüestionari en línia per al projecte europeu GROOM (2012 i 2013)

 • Mainca

  • Document previ a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Parcial del Sector 2 del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca (2007)

 • Mancomunitat des Raiguer

  • Campanya de comunicació i seguiment de la recollida selectiva de residus porta a porta (2012)

 • Mediterranea 2000

  • Llicència de serveis de recepció de deixalles de bucs en el Port de Palma (2011 i 2012)

 • Ministerio de Justicia

  • Elaboració d’un dictamen pericial ETJ d’àmbit agrari (2013)
  • Full de valoració de parcel·la cadastral per impugnació davant procés d’expropiació (2012)

 • Navarro Valades

  • Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions temporals a la platja de Cala Estància i Cala Major (2008)

 • Residuos y Transportes Arjona

  • Espais publicitaris en dondelotiro.com (2013 i 2014)
  • Renovació de l’autorització com a gestor autoritzat de residus (2014)
  • Petició d’informació en la compra de residus a administracions, empreses i particulars (2014)

 • Skolander

  • Estudi de viabilitat d’una activitat de lloguer de 4×4 i passejades guiades rurals a Madrid i Castella-la Manxa (2009)

 • SOCIB

  • Enquesta en línia i lliurament de resultats en una base de dades del SOCIB (2012)

 • Talleres César Álvarez

  • Informe Preliminar de Situació de contaminació de sòls (2011)

 • UNED Illes Balears

  • Ponència El control de la legalitat urbanística i el medi ambient: el control ambiental de la urbanització (2007)

 • Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB)

  • Diagnòstics i Plans d’Igualtat de les cooperatives d’ensenyament (2013)

 • Universidad de Granada

  • Formació sobre SIG: Quantum GIS (2014)
  • Col·laboració en la realització d’un SIG per a instal·lacions tèrmiques en edificis (2014)

 • Universitat de les Illes Balears (UIB)

  • Estudi Experimental Pilot: Economia Experimental per a una millor gestió dels recursos naturals en destinacions turístiques (2009)