Lmental contínua realitzant treballs d’actualització cadastral

Després d’haver treballat en la d’actualització cadastral de Calvià i Santa María del Camí durant la segona meitat del passat any, des del mes de març els tècnics de *Lmental han començat a realitzar tasques relatives al PRC 2016 (Procediment de Regularització Cadastral) per als municipis mallorquins de Pollença, Algaida, Valldemossa, Vilafranca de Bonany i Costitx.Aquests treballs, d’alta especialització tècnica, comporten la recollida de dades de camp, la generació, actualització i correcció de cartografia digital, i la resolució d’expedients cadastrals.carto_catas